Na sklepowych półkach znajdujemy coraz więcej żywności opatrzonej specjalnymi etykietami z napisami takimi jak „eko”, „bio” czy „organic”. Co oznaczają te nazwy i jaką jakość ze sobą niosą? Kiedy są miarodajne dla właściwości produktu, a kiedy pozostają wyłącznie chwytem marketingowym? Odpowiedzi na to pytanie udzielam w dzisiejszym artykule. Dowiecie się z niego, jak rozpoznać naprawdę zdrową żywność i nie dać się nabrać sztuczkom producentów.

Eko

Słowo „eko” jest związane ze środowiskiem naturalnym, podobnie jak słowa „ekosystem” czy „ekologia”.  Produkty oznaczane takim hasłem powinny powstawać na skutek najlepszych praktyk nieszkodzących przyrodzie. Ich wytwarzanie nie może zakłócać ani niszczyć żadnego ekosystemu. Zamiast tego powinno wspierać zagrożoną przyrodę. Poza tym żywność eko zgodnie z założeniami składa się w jak największym stopniu z naturalnych zasobów Ziemi.

Ważne, by w czasie produkcji zachować w nienaruszonym stanie populacje zwierząt i rośliny występujące na terenie upraw czy hodowli. Kupując takie wyroby, opowiadamy się za zrównoważonym rozwojem i rolnictwem bez zastosowania sztucznych nawozów i szkodliwych substancji. Eko produkty często pakowane są w opakowania biodegradowalne albo nadające się do recyklingu.

Bio

Przedrostek „bio” wywodzi się z greki i oznacza życie. Znajdziemy go w słowach takich jak „biologia”, „biosfera” czy „biom”. Produkty bio odnoszą się do ogólniejszych kwestii niż te opatrzone nazwą „eko”. Powstają tak, by nie zakłócać systemu selekcji naturalnej roślin i zwierząt. Dzięki temu ich pula zmienności genetycznej zostaje zachowana, a gatunek dostosowuje się do panujących warunków.

Artykuły bio to takie, które są dobre dla funkcji życiowych człowieka. Ich wytwarzanie sprzyja harmonijnemu rozwojowi świata flory i fauny w naszym otoczeniu.

Organiczne

„Organiczny” to w najczęstszym rozumieniu składający się z substancji roślinnych lub zwierzęcych, a zatem pochodzący ze świata organicznego. Ścisłe regulacje prawne ustalają, że żywność chcąca uchodzić za organiczną, musi w swojej masie zawierać minimum 95% składników naturalnych.

W procesie wytwarzania takich produktów ważne jest zachowanie określonych standardów. Nie może wówczas ucierpieć kondycja gleby. Stosować należy przy tym wyłącznie naturalne, tradycyjne metody. Co ważne, produkty organic nie przyczyniają się do jałowienia pół.

Naturalne

Jak wskazuje sama nazwa, żywność naturalna powinna składać się wyłącznie ze składników pochodzenia naturalnego. Muszą być one pozyskane w wyniku dozwolonych przez ustalone standardy procesów chemicznych lub fizycznych. Dla tego standardu ustanowiono także listę dozwolonych konserwantów oraz składników mineralnych, które mogą znaleźć się w składzie danego artykułu. Poza tym nie obowiązują inne regulacje.

Wegańskie

Produkt wegański nie może mieć w swoim składzie żadnych surowców pochodzenia zwierzęcego. Taka żywność bazuje wyłącznie na substancjach roślinnych i mineralnych. W produktach wegańskich nie znajdziemy np. mleka albo miodu. Na stronach internetowych PETA czy Vegan Society łatwo sprawdzimy, czy składnik wymieniony na opakowaniu jest wegański.

Uwaga na piękne słówka

Bez względu na hasła umieszczane na etykietach, konieczne jest, by dany produkt miał odpowiedni certyfikat. Jeśli nie został on mu przyznany, możemy podejrzewać, że dana marka najwyraźniej mija się z prawdą, cynicznie wykorzystując swego rodzaju modę na zdrową żywność. Producent, który w kontekście artykułów spożywczych używa konkretnych sformułowań i nie posiada stosownego potwierdzającego je certyfikatu, naraża się na poważne problemy natury prawnej.

Uwaga! Regulacje dotyczą wyłącznie słów takich jak „organic”, „bio” i „eko”. Rygory związane z rolnictwem i przetwórstwem ekologicznym nie obowiązują w przypadku produktów określanych jako „naturalne” czy „zdrowa żywność”. Nie ma ścisłej definicji tych słów, dlatego ich stosowanie nie unormowano.

Zgodnie z obowiązującymi na terenie całej Unii Europejskiej regulacjami, określenia „ekologiczny”, „bio” czy „organiczny” odnoszą się do żywności powstającej dokładnie w tym samym systemie jakości. Wszystkie dotyczą produktów wytworzonych na bazie surowców rolnictwa ekologicznego w kontrolowanych warunkach, bez szkody dla środowiska. Aby upewnić się, że zdrowa żywność rzeczywiście spełnia te wymogi, warto sprawdzić przyznane jej certyfikaty oraz uważnie przeczytać skład na etykiecie. Tak samo będzie w przypadku produktów wegańskich i reklamowanych jako naturalne.